2009-05-27

Lobbistka organizuje rozhodování státních orgánů o médiích

"Tomu bys nevěřil, co je dnes možné," říká mi jeden můj známý, vysoce postavený manager vlivného média.
Začal mi poté popisovat způsob, jímž známá lobbistka Jana Marcová (šéfka společnosti PAN Solution) organizuje rozhodování regulačních orgánů a státní správy o médiích, v tomto případě o zákoně o audiovizuálních mediálních službách (evropská směrnice).
Marcová podle něj formou SMS a emailů prokazatelně iniciovala setkání představitelů regulačních orgánů (ČTÚ, RRTV), ministerstev (MVČR, MPO), NKS, svých smluvních klientů (Nova, ČRa) a dalších dotčených subjektů.
Prostor pro toto lobbistické setkání Marcové vytvořil na své půdě ČTÚ. Záměrem bylo upravit připravovovanou novelizaci mediální legislativy tak, aby vyhovovala klientům lobbistické firmy Jana Marcové.
Přetože všichni výše uvedení zástupci státu na tuto nehoráznost přistoupili, vláda Jana Fischera nakonec navrženou legislativní úpravu neschválila. Pochopitelně nejde ale o tento konkrétní případ zákonné úpravy, ale o způsob, jímž je možné v Česku ovlivňovat legislativní proces a nepochybně také o nepřijetelný způsob jednání státních úředníků.

Žádné komentáře: